$3,900,000- Smierc Spowodowana Narkoza

Posted in and tagged by Ken Wilhelm

W czasie operacji nosa szpital nie kontrolowal prawidlowo czynnosci zyciowych oraz zastosowal niewlasciwa narkoze. Pacjentka, 38-letnia lekarka, ktora zostala przyjeta do szpitala na prosta operacje nosa, zmarla na stole operacyjnym na atak serca. Zostawila meza i 6-letnie dziecko.

Nasza firma pracowala z inna firma nad ta sprawa.